“Mens sana in corpore sano” - (u zdravom telu zdrav duh), poznata latinska izreka

Traženje

Aqua Turbo

Gordane Todorović 5

18106 Niš, Srbija

tel/fax: +381 18 222 545

mob: +381 64 6358404

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ducim - Duplex

| Print |  Email | Tuesday, 18 October 2011 19:03 | Written by Super User |

DUCIM DUPLEX

Predstavlja rednu vezu dve vodostrujne pumpe tipa VPCuC D - 1 , sa mogućnošću usisavanja vode sa dubina većih od 55 - 60m. i max. prečnika uređaja 128mm.Ovim sistemom , sa naznačene dubine dobija se veća količina vode nego kada se koristi samo jedna vodostrujna pumpa , a povečani pritisak pogonske pumpe (inostrana rešenja , sa specijalnimm otvorima mlaznice i difuzora ) , i što je uglevnom u isplativim verzijama primenljivo u eksploataciji samo do 45m.dubine bunara , a isti princip je primenljiv i za injektor DUCIM 1 , samo što se ovde radi o najužim cevnim bunarima .Kod DUPLEX sistema , prva VPCuC ( D - 1 ) do površine zemlje ima duplo hranjenje povratno - pritisnom vodom sve do elemenata veze sa drugom VPCuC ( D - 1 ) , na dubini oko 30m., gde se povratno- pritisna voda deli , tj. jedan deo nje prolazi obodnim kanalima u donju VPCuC (D - 1 ) , a ostlo hrani gornju VPCuC ( D - 1 ), koja prihvata na svom usisnom delu vodu dobijenu od donje VPCuC (D - 1 ), i šalje je prema usisu pogonske pumpe kroz svoj središnji cevovod do površine zemlje , (slika 5 ) .Ceo sistem povezuju plastične polietilenske cevi (SPEF ),spoljašnje u gornjem delu prema površini zemlje DN 2'', PN 6bar. , a u donjem delu prema dnu bunara (gledano od sredine ) DN 2 1/2'', PN 10bar. . Unutrašnja cev je ista celom dužinom i veličine je DN 1 1/2'' , PN 6 bar.Sistem pre starta , mora biti zaliven vodom kroz čep u povratnom vodu ( prikazano na skici odvojeno) . Ovaj sistem se primenjuje sa pogonskim pumpama koje moraju ostvariviti min. pritisak 3,5 bar.,radi stvaranja uslova za rad vodostrujnih pumpi.


joomla wellness

Naklonite se prirodi i pijte vodu sa izvora zdravlja.