“Mens sana in corpore sano” - (u zdravom telu zdrav duh), poznata latinska izreka

Traženje

Aqua Turbo

Gordane Todorović 5

18106 Niš, Srbija

tel/fax: +381 18 222 545

mob: +381 64 6358404

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kvalitet izrade

| Print |  Email | Tuesday, 18 January 2011 11:03 | Written by Super User |

Oznake  kvaliteta  materijala  polietilenskih  cevi  SPEF  i   TPEF  date  su  prema  proizvođaču  NIPLAST -  Niš  ,ali  svakako  da  se  mogu  koristiti  maltene  skoro  svi  proizvođači   samo  treba  uporediti  oznake,ali  najbolje  je  tačno  izmeriti  debljine  zidova  cevi  i  videti  za  koji  pritisak  su  deklarisane  i  konsultovati  se  sa  nama  o  tome :


A) Za bunar R6 cola         D'  max=  120mm                  varijanta A( DUCIM T120)         VPCuC 40,  

  spoljašnja  polietilenska  cev  DN 3 1/2 '' SPEF 10 at. ,unutrašnja  polietilenska  cev  DN 2''  SPEF 6  at.  , cev  povratnog  voda  R  1 1/2 '',maksimalni  pritisak  10  bar. .

B )Za bunar R6 cola          Dmax=  117mm                  varijanta B ( DUCIM T117)           VPCuC  40 

spoljašnja  polietilenska  cev  DN 3 1/2 ''  SPEF  6  at. ,TPEF 6 at. ,ili  TPEF  10 at. ;  unutrašnja  polietilenska  cev  DN 2''  SPEF  6  at. . TPEF  6 at. , ili TPEF  10 at. ;  cev  povratnog  voda  R 1 1/2'', 6  ili  10 at.;  maksimalni  pritisak  6   ili  10 bar.  ,  zavisno  od  izbora  polietilenskih  cevi .

C )Za  bunar  R5 cola        D'max=  101,6mm              varijanta C ( DUCIM T101,6 )        VPCuC 40

spoljašnja  polietilenska  cev  DN 3'' ,  TPEF  10 at. ;  unutrašnja  polietilenska  cev  DN 2'' ,TPEF  6 at. ; cev  povratnog  voda  R 1 1/2 '' , 10 at.; , maksimalni  pritisak  10 bar. .

Pod  A ,  B  i  C  se  radi  o  istom  injektoru  VPCuC  40  ,ali  prilagođenom  za  različite  polietilenske  cevi  prema   pritisku  tj.  debljini  zida  cevi  tj.  zavisno  od  kvaliteta  materijala  cevi .

D ) Za  bunar  R4 cola       D'max=   70mm                                ( DUCIM 1  )               VPCuC 32

spoljašnja  polietilenska  cev  DN 2'' , SPEF 6 at., TPEF 6 ili  10  at. ; unutrašnja  polietilenska  cev  DN  5/4 '',SPEF 6 at. ili  TPEF  6 ili 10 at. ,; cev  povratnog  voda  R 1'' ,SPEF  6at.  ili  TPEF  6  ili  10at. ; maksimalni  pritisak  6  ili  10  bar. .

E ) Za  bunar  R3  cola      D'max=   55mm                               (  DUCIM  M- 55  )       VPCuC  32

spoljašnja  polietilenska  cev  DN  1 1/2''  ,TPEF  6  ili  10  at. ; unutrašnja  polietilenska  cev  DN 1'' , TPEF    6  ili  10  at.;  cev  povratnog  voda  DN 3/4'',  TPEF  6  ili  10 at.; maksimalni  pritisak  6  ili  10 bar. .

F ) Za  bunar  R2  cola      D'max=   48, 3mm                           (  DUCIM  M- 48 3  )    VPCuC  32

spoljašnja  polietilenska  cev  DN  5/4'' , TPEF 6 at.; unutrašnja  polietilenska  cev  DN3/4'',  TPEF 6 at.;  cev  povratnog  voda  DN 3/4''  , 6 at.; maksimalni  pritisak  6 bar.

joomla wellness

Naklonite se prirodi i pijte vodu sa izvora zdravlja.