“Mens sana in corpore sano” - (u zdravom telu zdrav duh), poznata latinska izreka

Traženje

Aqua Turbo

Gordane Todorović 5

18106 Niš, Srbija

tel/fax: +381 18 222 545

mob: +381 64 6358404

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ducim - T [ 120 ,117,101.6mm ]

| Print |  Email | Saturday, 22 January 2011 16:20 | Written by Super User |

Injektor DUCIM - T pogodan  je  u  sprezi  sa  poznatim  TOMOS  pumpama  (novije  generacije  čiji  je  opseg  max. pritiska  veći  od  3,5 bar.  kreće  se  do  6  bar.  ) ,za  snabdevanje  vodom  vikendica  koje  nemaju  struju , za  neko  manje  navodnjavanje i  sl.  sa  dubina  od  25  m. ,iz  bunara  6'' ili  5''.

PRIMER ; DUCIM - T 101,6  u  sprezi  sa  pumpom  VP32-5 (proizvodnje  JASTREBAC - Niš ) ,  sa  dubine  bunara  24m. i  pri  pritisku  na  potisu  pumpe  5,5 bar.  daje  koliičinu  vode  60 lit./min. .

joomla wellness

Naklonite se prirodi i pijte vodu sa izvora zdravlja.