“Mens sana in corpore sano” - (u zdravom telu zdrav duh), poznata latinska izreka

Traženje

Aqua Turbo

Gordane Todorović 5

18106 Niš, Srbija

tel/fax: +381 18 222 545

mob: +381 64 6358404

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Montaža injektora

| Print |  Email | Tuesday, 18 January 2011 11:07 | Written by Super User |

Montaža svih modela slična , dajemo primer za DUCIM M-55 u nastavku...

UPUTSTVО ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE INJEKTORA DUCIM M-55

OPIS  UREĐAJA

DUCIM- M- 55 je specijalno izvodjenje injektora za najuže I najdublje cevne cevne bunare , gde u ovom slučaju maksimalni prečnik dela injektora i cevi koje ulaze u cevni bunar ne prelazi 55mm.
Sam Injektor se sastoji iz sledećih delova
1. Donji deo MAKSIMALNOG PREČNIKA ф55 je je upravo injektorski deo, koji se montira 50cm od dna bunara i koji se povezuje unutrašnjom plastičnom cevi DN1“prečnika 32mm i spoljašnjom plastičnom cevi DN1 ½“ prečnika 50mm sa gornjim
2. RAZVODNIM DELOM koji se montira van bunara i povezuje se sa hidroforom ili pumpom na površini zemlje.Uoba slučaja radi se o tankozidnim cevima za  pritisak do 10bar prema katalogu PEŠTAN Aranđelovac.
3. Povratnim vodom koji u ovom slučaju je( R3/4 cola) povezuje se potis hidroforskog uređaja pumpe sa kosim priključkom na gornjem razvodnom delu injektora .Upravo kroz ovaj vod dovodi se voda sa potisa pumpe pod pritiskom koji zatim prolazi kroz kružno prstenasti prostor između unutrašmje i spoljašnje plastične cevi i dolazi  do donjeg injektorskog dela gde služi kao pogonski fluid za funkcionisanje samog injektora.
Povratni vod se sastoji od gotovinskih elemenata te se ne isporučuje prilikom isporuke injektora DUCIM- M- 55.Njegov opis je jasno prikazan na šematskom prikazu, samo ga treba povezati na reducir  (R1”/3/4”) kod kosog priklju;ka gornjeg razvodnog dela .
Injektorski deo od gotovinskih elemenata ima samo usisnu korpu R1 ¼“,gornji razvodni deo muf R1“l,metalnu spojku za plastično crevo DN1“  i metalnu spojku za plastično crevo DN1 ½“.

MONTAŽA UREĐAJA
  

Prilikom pripremanja creva za montažu voditi računa da unutrašnja cev DN1“  mora biti duža za 90 -150mm od spoljašnje cevi DN1 ½“.
Prvo se odvije difuzor od injektorskog dela i svoj narezani kraj nabije na unutrašnje plastično crevo DN1“,laganim udarima preko drvenog podmetača da se ne bi oštetio ,i ponovo zavije na injektorski donji deo.
Zatim se navuče prsten šelna za osiguranje spoljnjeg plastičnog creva DN1 ½” na unutrašnje povezano crevo, pa navuče spoljašnje plastično crevo  DN1 ½” preko unutrašnjeg plastičnog creva povezanog sa injektorskim delom.
zatim se prsten šelna navuče na spoljašnje plastično crevo koje lakim udarima injektorskog dela(preko drvenog podmetača ,kada se odvije usisna korpa).se poveže tj  navuče na narezani spoljni deo donjeg injektorskog dela.Zatim se prsten šelna laganim udarcima vrati tj navuče preko spoja spoljašnjeg plastičnog creva sa injektorskim delom i služi kao osigurač od ispadanja spoljašnjeg plastičnog creva.Zatim se drugi kraj unutrašnjeg plastičnog creva nabije na metalnu spojku R“l, povezanu mufomR1“  sa kratkom izlaznom metalnom cevi R1“  gornjeg razvodnog dela.Sledeći korak je nabijanje metalne spojke za plastično crevo R1 ½“ na spoljnje plastično crevo DN 1 ½”, na nju se navije(obostrano narezani muf           R 1 ½”) a na njega zavije gornji  RAZVODNI DEO.Zatim se navuče gumeni “O” ring na metalnu cev R1”, pa preko njega postavi plastični prsten I onda navrtkom pritegne radi zaptivanja izlaza metalne cevi R1”.Ovim postupcima je montirana glavna vertikala injektorskog sistema, a gornji deo se učvrsti iznad cevnog bunara zavisno od uslova na terenu.
Ostalo je još montirati potisni vod R3/4”,gde dužina plastičnog creva zavisi od uslova na terenu tj udaljenja hidrofora pumpe  od cevnog bunara.Kroz čep na potisnom vodu vrši se prvo zalevanje(punjenje injektorskog sistema) vodom pre starta pumpe.Pre povezivanja potisa hidrofora sa vodom prema potrošaču obavezno ugraditi propusni ventil (slavinu) za regulaciju pritiska povratne vode u injektor.

 


STAVLJANJE U POGON

 

Pre stavljanja u pogon ceo sistem treba napuniti vodom,ali voditi računa o zaostalom vazduhu koji treba izbaciti preko čepa na hidroforskoj pumpi i preko čepa na povratnom vodu.
Pri startu potrošač mora biti zatvoren.Kada pumpa počne da podiže pritisak ,postepeno se otvara slavina potrošača a slavina za REGULACIJU pritiska povratne vode se toliko otvori da pri stalnom radu pumpe se postigne donji pritisak (pritisak isključenja hidrofora) 2,5 -3,0 bar.U tom polozaju treba da ostane slavina za regulaciju povratne vode.  Ukoliko pri potpuno  otvorenoj slavini za regulaciju ne dolazi do pada pritiska (na 2,5bar) onda ona treba da ostane POTPUNO OTVORENA.Nakon montaže hidroforski uređaj treba da radi u opsegu 2,5 – 4 bar(na 2,5 bar se pumpa uključujeu rad, a na 4 bar se isključuje ).Ove pritiske proverite tj proverite dali je pritisna sklopka naštelovana na ove pritiske uključenja i isključenja.Ovo važi za dubine do 25m, a za dubine do 30m pritisci radnog režima su 3,5-5 bar za šta treba i veća pumpa (vidi tabelu na sajtu WWW.AQUA-TURBO.COM).


Voditi računa da usisna korpa ne ostane mimo vode, tj izdašnost bunara treba da zadovolji potrebe hidroforske pumpe.VODITI RAČUNA DA SITO USISNE KORPE NE MONTIRATE U SLOJ MULJA I SL. JER TIME ONEMOGUĆAVATE ISPRAVAN RAD INJEKTORSKOG SISTEMA.

joomla wellness

Naklonite se prirodi i pijte vodu sa izvora zdravlja.